Dyrking og sanking

En flott knutekål fra egen parsellhage.
Litt av fangsten etter vi fikk tilgang til noen plommetrær.

Det å dyrke sin egen mat er bra så mange måter, uavhengig av om det bare er snakk om noen urter på kjøkkenet eller om du har tilgang på en åkerflekk, et drivhus eller egen hage hvor du kan dyrke i litt større målestokk. Det samme gjelder bruk av det naturen har å by på, som frukt, bær, sopp og andre vekster. For det første er det bemerkelsesverdig tilfredsstillende å produsere og sanke sin egen mat og, ikke minst, spise mat som er helt eller delvis laget av egne råvarer. For det andre er det veldig lærerikt. Det krever veldig lite kunnskap for å begynne, men det tar ikke lang tid før man sitter inne med stadig ny kunnskap om dyrkningsmetoder, planter og hva de kan brukes til. Naturen vil alltid være en kilde til ny kunnskap, så lenge man samarbeider med den.