Så var det naturlig paddedød likevel

Jeg har fått svar på min bekymringsmelding om mange døde padder på Hjortland og det ser ut til at det finnes en naturlig forklaring. Noe som, tross alt, er gode nyheter.

Det viser seg at tilsvarende hendelser har funnet sted andre plasser i Bergen, blant annet i Hordnesskogen to dager etter vi var på Hjortland, og også andre steder i landet tidligere. En forklaring kan være en kombinasjon av mye regn som får store mengder padder til å bevege seg ut av vannet og tilstedeværelsen av kråker (og i andre tilfeller gjerne også hegre eller ev. pattedyr som mink eller rev) som benytter seg av muligheten til lett tilgjengelig næring ved kun å spise det som ikke er giftig på padden, nemlig deler av indre organer. Når padden blir angrepet blåser den seg opp. Hos amfibier ligger lungene åpent bak mot resten av organene og om den da mangler lever eller andre organ kan trykket bli så stort at innvoller presses ut. Et scenario som passer med det vi så.

Det er derfor lite sannsynlig at dette har noe med gift eller forurensning å gjøre, spesielt når det skjer slik på samme tidspunkt på helt adskilte lokaliteter.

Av og til kan naturen virke unaturlig og tøff, men dette var mye bedre enn det jeg fryktet hadde drept paddene.